Areál OPEL – Autovars a Fitness Olgy Šípkové

Název: Areál „OPEL“ – Autovars a Fitness Olgy Šípkové

Místo: Praha 7 – Holešovice, Jankovcova

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: Autovars a.s.

Projekt, realizace: 1999 – 2000

Areál „OPEL“ – Autovars a Fitness Olgy Šípkové

Areál je lokalizován v prostoru Českých přístavů a.s. Praha 7 – Holešovice, v přímém sousedství libeňského mostu.  Areál slouží jako servisní a prodejní středisko automobilů Opel a fitness centrum Olgy Šípkové.

Koncepce návrhu vyšla z následujících zásad. Objekt je tvořen monoblokem s výraznou tvarovou rozmanitostí, spojení oblých a hranatých hmot, především pro tvarové vnímání z nadhledových partií libeňského mostu. Celkový výraz hmoty vyjadřuje sounáležitost těsného kontaktu s fenoménem Vltavy, návrhem půdorysného průmětu ve tvaru ryby s „páteří“ v servisní hale a „hlavou“ v prodejní, administrativní a rekreačně  sportovní části. Navrhnout pěší bezkolizní propojení horní terasy objektu s terasami korza v podnoži výškového objektu NKÚ a libeňským mostem.

Servisní jednopodlažní hala je zastřešena sedlovou střechou, ve střední části spojenou segmentem z průsvitného makrolonu. Oblou, třípodlažní část, tvoří průniky tří válcových ploch, o různých průměrech, s horní terasou a pěší lávkou.

Přízemí navazuje na terén s oddělením přístupu klientů a zásobování. Servisní hala je rozdělena dvousměrnou vnitřní komunikací. V místě příjmu navazuje na servisní halu část administrativy s prodejní halou včetně příslušného sociálního zázemí a čtyřúrovňovým  skladem náhradních dílů.

1. patro je řešeno jako předváděcí místnost automobilů a komplexní prodejní servis. Na přízemí vertikálně váže vnitřním točitým schodištěm. Patro je doplněno jednacími místnostmi prodejců a servisu, včetně příslušného zázemí.

2. patro vertikálně  navazuje na 1. patro dvěma točitými schodišťmi a je spolu s terasou využito jako fitness centrum s kompletním zázemím. Podlaží je doplněno kancelářemi provozu a vedení celého komplexu. Stavba je konstrukčně řešena jako ocelová konstrukce. Opláštění tvoří sendvičové polyuretanové panely a prosklené plochy. Barevnost je navržena ve čtyřech základních barvách programu firmy OPEL – bílá, šedá, černá a žlutá. Součástí provedení je komplexní rehabilitace parteru, dříve velice zdevastovaného území Českých přístavů.