Apartmánový komplex Belárie

Název: Apartmánový komplex „Belárie“

Místo: Praha 12 – Modřany, Modřanská

Autor: Matěj Parma, Miloš Grigorij Parma

Investor: Sekyra Group a.s., PENTADOM spol. s r.o.

Studie: 2008

Apartmánový komplex „Belárie“

Rozvojové území bydlení „Belarie“, je na území Modřan vymezeno z východu čtyřpruhovou komunikací Modřanská spolu s kolejemi MHD a ze západu pak kolejemi dráhy. Klientem byl dán požadavek pro návrh 300 až 350 bytů především v kategoriích do 2 + kk s komplexním pokrytím odstavování vozidel. Dalším požadavkem bylo rozdělení zástavby do menších bloků z důvodu etapizace výstavby.

Architektonistický návrh nabízí pásovou schrumáž, půdorysně různě velikých objektů o výšce tři až pět podlaží podél západní hrany zástavbového území. Variantně je území doplněno řadovými čtyřpodlažními objekty podél ulice Modřanská.

Přestože již uplynulo cca 10 let od studijního návrhu, území zůstává nezastavěno.