Apartmánový dům Zdař Bůch

Název: Apartmánový dům „Zdař Bůch“

Místo: Špindlerův mlýn – Svatý Petr, Údolní

Autor: Miloš Grigorij Parma, Matěj Parma

Investor: PJW spol. s r.o.

Studie: 2005

Apartmánový dům „Zdař Bůch“

Původní objekt, který je ve velmi špatném stavebně–technickém stavu, a který velice výrazně utrpěl různými přístavbami, bude snesen, a nahrazen novou hmotou. Pouze kaplička, bude přemístěna do nové polohy naproti navrhovanému apartmánovému domu. Navrženou zastavěnou plochou nebude překročena stávající plocha zastavění. Maximální výška objektu činí 14 m. Objekt má 3.nadzemní podlaží, podkroví a 1.podzemní podlaží. 1.nadzemní podlaží, přízemí je oproti upravenému terénu vyvýšeno o cca 1 m, především z důvodu lokalizace objektu v horské oblasti a snadnějšímu zásobování garáží. Celková hmota je členěna na tři celky, na tři hmoty. Dvě krajní jsou identické, určené pouze pro apartmanový způsob bydlení a střední hmota, kromě apartmánů,  pojímá schodiště s invalidním výtahem, komory pro úschovu kol, lyží a dalšího sportovního náčiní. V přízemí je pak střední hmota doplněna o vstupní halu s recepcí. Hmoty jsou navrženy jako tři podélně propojené kvádry s protisměrné vedenými pultovými střechami, bez použití teras a balkónů. Spojení s přírodou zajišťují francouzská okna u každého apartmánu. Přízemní apartmány mají ke svému obytnému prostoru připojeny soukromé zahrádky. Střední kvádr, svoji konsolou nad vstupem, až k hraně stávající ulice, jednak řeší zásobovací příjezd a přístup „suchou nohou“ a jednak výrazným způsobem člení hmotu domu z pohledové přístupové hrany. V1.PP, pod krajními hmotami, jsou navržena parkovací stání, formou dvoupodlažních parkovacích automatů. Je zabezpečeno  40 parkovacích míst. Ve střední části je navrženo vertikální bezbariérové propojení s obytnou částí, včetně prostor technického vybavení objektu.      

Základem architektury komplexu je návrh jednoduchých hmot s dílčím půdorysným posunem kvádrů. Stávající kapličku rehabilitovat v nové důstojné poloze. Povrchová úprava je navržena z přírodního dřevěného obkladu různých směrů a různých šířek. Tímto je docíleno  korespondence s původním stavitelstvím horských chat. V dílčích částech jsou dřevěné fasády doplněny kamenným obkladem, především na zvýšeném soklu ve vstupních partiích a v nárožních částech.