Apartmánový dům Dvorce

Název: Apartmánový dům Dvorce

Místo: Praha 4 – Krč, Na Dvorcích

Autor: Miloš Grigorij Parma, Matěj Parma

Investor: MERIDIAN SPORT s.r.o.

Studie: 2009

Apartmánový dům Dvorce

Pozemek tvoří protáhlý obdélník, který kratší hranou přiléhá ke komunikaci Na Dvorcích. Výškové převýšení pozemku je prakticky nulové. V současně době je pozemek zastavěn stavbou pro bydlení s přízemním využitím pro zařízení veřejného stravování. Navrhovaná stavba bude bez problémů komplexně napojena na technickou infrastrukturu města. Dopravně je prostor napojen na ulici Na Dvorcích.

Studie využití pozemku byla zpracována ve třech variantách. Varianty se liší velikostí objemu stavby, kapacitou zastavěnosti pozemku a kruhovostí hmotového řešení. Objekt je v přední části řešen jako 3. nadzemní podlaží s podkrovím. V zadní části je pak variantně řešen jako 2. až 3. podlažní hmota.

Z hlediska funkce je objekt kompletně určen pro bydlení s byty 1+KK až 3+KK s kapacitami 8 až 10 bytů. Užitná plocha bytů se pohybuje mezi 480 a 500 m2. Obestavěný prostor se pohybuje mezi 2.250 a 2.600 m3. Parkování a odstavování vozidel je řešeno v suterénu objektu prostřednictvím výtahu, s přístupem z ulice Na Dvorcích.