1.změna ÚPSÚ Statenice

Název: 1. změna ÚPSÚ Statenice

Místo: Praha západ – Statenice

Autor: Miloš Grigorij Parma, Karel Hrubý, Zuzana Neumannová, Miroslav Dvořáček

Investor: Obecní úřad Statenice

ÚPSÚ: březen 2004

1. změna ÚPSÚ Statenice

Změna územního plánu byla vyvolána vzrůstajícími zájmy developerů na možnost zastavění nejbližšího okolí Prahy pro účely rezidenčního bydlení. Změna řeší rozšíření využití území především ve své severní partii o plochy nízkopodlažní zástavby, doplněné středněpodlažní zástavbou a plochy určené pro občanskou vybavenost s kapacitou nejen pro vlastní obec, ale i pro okolní zastavěné lokality. Tyto plochy jsou doplněny návrhem golfového hřiště s hotelovou kapacitou. Lokalita dostala název „Boušovský“. V jižní partii území došlo pak k rozšíření kapacit nízkopodlažního bydlení s prvky občanské vybavenosti. Lokalita dostala název „Jabloňový sad“.