Revitalizace továrny Benar

Název: Revitalizace továrny Benar

Místo: Česká Kamenice – Dolní Kamenice, U Benaru

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: Město Česká Kamenice

Studie, Projekt: 2018 – 2019

Revitalizace továrny Benar

Poloha bývalého továrního objektu textilky BENAR se nachází v Dolní Kamenici. Jedná se o třípodlažní monoblok zbytku průmyslového areálu postaveného v letech cca 1930 -1932. Vnější půdorysné rozměry činí 44,8 m x 19,6 m. Výška hřebene střechy činí 13,2 m. Ze severní strany územně navazuje na volné plochy po demolici průmyslového areálu Benar na ulici U Benaru, z jižní, východní a západní strany územně sousedí s rodinnou zástavbou Dolní Kamenice, která přímo navazuje na historické centru města. Zastřešení objektu je provedeno sedlovou střechou. Z konstrukčního hlediska se jedná o železobetonový skelet s obvodovým cihelným zdivem. Území se nachází v rozsáhle chráněném území.

Navržený způsob nového funkčního využití objektu z průmyslového využití na funkci bydlení, v docházkové vzdálenosti k centru města, je v plném souladu s urbanistickým, územním a ekonomickým rozvojem města Česká Kamenice.

Navržený účel nového využití objektu je všeobecně obytná funkce s příslušnými doprovodnými funkcemi, byt domovníka, sklepy, kočárkárna, kolárna, sušárna, kotelna, sklad zahradního nábytku a dílna údržby objektu. Ve třech nadzemních podlažích je navrženo 16 bytových jednotek, 5 x 2+kk a 11 x 3+kk o celkové užitné ploše 2075 m2 pro cca 60 obyvatel. V dispozičním řešení je kladen maximální důraz na velký nástupní prostor do bytu s odpovídajícím úložným prostorem, na dispoziční oddělení toalety a lázně a vytvoření odpovídajících prostor pro kuchyň s jídelní částí bytu. Návrh zároveň řeší nové uspořádání fasády při maximálním dodržení parametrů stávajícího členění okenních otvorů, včetně odpovídajícího zateplení obvodového pláště na základě Projektu ekonomické náročnosti staveb. Celkový výraz objektu je řešen jako navrácení stavu fasády do podoby výrazu průmyslové architektury, při použití progresivních prvků architektury. Provoz bytového objektu je komplexně řešen jako bezbariérový.

Navržený počet stání pro residenty činí 16 a 2 pro návštěvníky. Dopravní přístup je na městskou komunikaci Za Pilou. Na přilehlých pozemcích města Česká Kamenice, jsou navrženy sadové úpravy. Jedná se travní plochy nízké zeleně, které jsou doplněny keřovitými sukulenty střední zeleně a podél nově navržené obslužné komunikace jsou pak navrženy tři řady prvků vysoké zeleně, ve formě Jírovce koňského.