Náhradní tělocvična – Bítovská

Název: Náhradní tělocvična – Bítovská

Místo: Praha 4 – Michle, Bítovská ulice

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: Technická zpráva nemovitostí hl. m. Prahy

Projekt: 2013 – 2015

Náhradní tělocvična – Bítovská

Poloha pozemků pro výstavbu náhradní tělocvičny se nachází v katastrálním území Michle a jsou součástí stávajícího areálu pavilónové základní školy postavené v polovině 70 let minulého století. Areál školy je dílčím způsobem územně vymezen ulicemi 5. Května, Vyskočilovou a Bítovskou. Řešené území spojené s rozšířením bloku tělocvičen přiléhá SV hranou k oválu stávajícího atletického hřiště. Pozemky jsou dílčím způsobem dotčeny hlukem z provozu z pozemních komunikací z ulice 5. května a Vyskočilova. Návrhem nové tělocvičny dochází ke zvýšení a zkvalitnění sportovních služeb pro provoz školy. Zastavěná plocha je 650 m2 a počet cvičících je 60 osob. Objekt navržené tělocvičny je jeden celek, který je tvořen ze tří hmot. Tělocvična, sociální zázemí a vstupy se spojovacím krčkem. Hmota tělocvičny je navržena jako hala se střídáním plných a prosklených bloků s celkovými půdorysnými rozměry 15,5 x 30 m o světlosti 7 m, s přilehlým přístavkem objektu šaten o velikosti 8,5 x 15 m s vlastním sociálním zařízením a kabinetem se vstupem z kryté, vnitroareálové komunikace.

Z hlediska architektury, kompozice a stavebních technologií, je stavba řešena dvěma technologicky a stavebně odlišnými způsoby. Hala tělocvičny je navržena jako kompletně montovatelný celek z dílčích prvků. Základem jsou vnější kruhové ocelové pilíře po obou podélných stěnách objektu s roztečí 3,0 m. Při SV hraně jsou pilíře vyšší, aby zároveň sloužily jako úchyt pro staticky pomocné závěsy příčných lepených dřevěných nosníků, plné části krabice, v kombinaci s ocelovými příhradovými nosníky, prosklené části krabice. Obvodový plášť je v plné části navržen z barevných fasádních hliníkových eloxovaných panelů s tepelně izolační vrstvou, kde interiérovou stranu tvoří dřevěné velkoplošné OSB desky. Dílčí prvky prosklené fasády s prosklenou střechou, jsou navrženy z velkoplošných dílů z trojskla. Jedná se o systém návrhu stavby nízkoenergetické tělocvičny při zachování dobré pohody a styku s exteriérem.