Bytový objekt Ryšánka

Název: Bytový objekt Ryšánka

Místo: Praha 4 – Krč, Nad Ryšánkou

Autor: Miloš Grigorij Parma, Jiří Danda, Daniel Čermák, Ondřej Parma, Michal Danda, Zoltán Burkuš

Investor: České nemovitosti a.s.

Projekt, Realizace: 2000 – 2003

Bytový objekt Ryšánka

Bytový objekt je lokalizován při horní hraně Krčské stráně, západně od usedlosti Ryšánka. Pozemek stavby tvoří trojúhelník, při severní hraně ohraničený slepou komunikací Nad Ryšánkou a při jižní hraně ohraničený místní komunikací K Ryšánce. Stavební pozemky se výrazně svažují k jihu. Výškový rozdíl mezi  severní hranou pozemků a jižní hranou při ulici K Ryšánce v kratší odvěsně trojúhelníka, činí cca 6 m a v přeponě trojúhelníka podél ulice K Ryšánce činí cca 6 m. Dopravně je lokalita napojena ulicí K Ryšánce na městskou komunikaci Zelený pruh a dále pak na metro Budějovická.  Novostavba bytového objektu je řešena jako jedna hmota s výrazným půdorysným a výškovým členěním hmoty. Půdorysný tvar zastavění v zásadě kopíruje trojúhelníkový tvar stavebního pozemku. Ze severní strany má objekt tři podlaží a ustupující čtvrté podlaží. Z jižní strany má objekt, ve smyslu klesání ulice K Ryšánce 4 podlaží v rozmělněné hmotě. Jako 2.podzemní podlaží je dokumentována niveleta venkovního stání z ulice K Ryšánce a prostor pro odpadky se zadním vstupem do objektu. Fasády objektu jsou zakončeny tradiční kordonovou římsou. Objekt je zastřešen  sedlovou  střechou, která vychází z principů průniku sedlových střech. Navržená hmota objektu plně ctí okolní situaci a tedy neomezuje jak současný stav, tak plánované investice v okolí.