Bytový komplex Břevnov Zúžená

Název: Bytový komplex Břevnov „Zúžená“

Místo: Praha 6 – Břevnov, Zúžená

Autor: Miloš Grigorij Parma, Zoltán Burkuš

Investor: Soukromá osoba

Studie: 2010 – 2011

Bytový komplex Břevnov „Zúžená“

Urbanistické a architektonické zastavění území bytovým domem bylo navrženo, po dlouhé a postupné vylučovací metodě ve dvou rozdílných variantách. První variantu tvoří nepravidelný půdorys připomínající  rozevláté vlasy. Druhou variantu tvoří pravidelný půdorys  sestavený z kvádrů. U obou variant je koncová část bytového tubusu do prostoru zeleně řešena tak, aby hmota   a architektura bloku  byla jednoznačně ukončena. Prostorové a tvarové řešení hmoty bylo voleno vzhledem k nejvýhodnějšímu umístění na pozemku, s ohledem na svažitost terénu, na orientaci vnitřní dispozice vůči světovým stranám a s prostorovou reakcí na okolní zástavbu, s kterou je výškově v korespondenci. Celý pozemek je sadově upraven, aby sloužil široké veřejnosti k relaxaci. Příjezd a přístup je navržen ze stávající slepé ulice Zúžená. Zároveň je zachován tradiční pěší přístup  z Kutnauerova náměstí. Vzhledem k charakteru a rozsahu objektu k okolní stávající zástavbě, návrhem dojde ke vhodnému prostorovému doplnění současné zdevastované dvorní proluky. Objekt, jako hmota, je navržen jako pětipodlažní s bytovou funkcí s jedním podzemním podlažím pro parkování vozidel. Celkem má objekt 50 – 60 bytových jednotek.